1.
Alibegović A. Dimenzije identiteta kao istraživačkog problema u savremenom sociološkom diskursu. pregled [Internet]. 2021 Jan. 11 [cited 2021 Jul. 31];61(3):179-87. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/900