1.
Hrnjić A. Važnost mjerenja studentskog zadovoljstva sa ciljem evaluacije performansi i redizajniranja strategije u skladu sa trendovima u sektoru visokog obrazovanja. pregled [Internet]. 2015 May 12 [cited 2024 Jun. 23];1(1):143-57. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/844