1.
Pojskić N, Pojskić L, Bajrović K, Hadžiselimović R. Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja. pregled [Internet]. 2015 May 12 [cited 2024 Jun. 23];1(1):115-21. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/841