1.
Šarčević A. Ni arogancija niti defetizam, zlo i fatalističko akceptiranje realonosti, prascena egocentrizam, visoka kultura istine - do puta u središte društvene odgovornosti (drugi dio). pregled [Internet]. 2011 Oct. 27 [cited 2024 Mar. 4];2(2):11-27. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/716