1.
Šarčević A. Ni arogancija niti defetizam, zlo i fatalističko akceptiranje realonosti, prascena egocentrizam, visoka kultura istine - do puta u središte društvene odgovornosti (prvi dio). pregled [Internet]. 2011 Oct. 24 [cited 2023 Mar. 22];2(2):11-37. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/702