1.
Pejanović M, Dedić H. Pretpostavke i dometi integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. pregled [Internet]. 2020 Jul. 23 [cited 2024 Mar. 4];1(1):45-70. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/688