1.
Purišević F. Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini. pregled [Internet]. 2011 Jan. 17 [cited 2024 Jun. 16];3(3):175-206. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645