1.
Duraković E. Traganje za kniževnim identitetom: Poetika sjećanja i kritička samorefleksija. pregled [Internet]. 2011 Jan. 17 [cited 2024 Jun. 21];3(3):11-5. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/623