1.
Baraković Šefik. Liberalizam kao stadij i funkcije liberalizma u određenjima građanskog društva. pregled [Internet]. 2016 Jan. 11 [cited 2023 Dec. 10];3(3):39-58. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/387