1.
Muftić N. Osnove građanskog pravosuđa - prema vrijednosno-utemeljenom okviru za reformu. pregled [Internet]. 2019 Jan. 9 [cited 2024 Jun. 13];3(3):197-200. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/382