1.
Pejanović M. Pogledi istraživača o fenomenu odbrane Sarajeva u opsadi: 1992–1995. pregled [Internet]. 2015 Oct. 8 [cited 2024 Jun. 14];2(2):95-100. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/379