1.
Baraković Šefik. Okvir za legitimiranje i ispitivanje iracionalnosti fašizma. pregled [Internet]. 2015 Jan. 8 [cited 2024 May 20];3(3):71-93. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/351