1.
Suljagić E. Logori i prakse u logorima kao sastavni dio strategije etničkog čišćenja: moralni napad na žrtve. pregled [Internet]. 2019 Jan. 9 [cited 2023 Jun. 2];3(3):47-71. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/342