1.
Pejanović M. Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u gradu Sarajevu. pregled [Internet]. 2019 Jan. 9 [cited 2024 Jun. 25];3(3):25-46. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/341