1.
Lavić S. Crteži Mehmeda Slezovića sa motivima Počitelja i Hercegovine Galerija „Preporod“, Sarajevo, 8. maja 2013. pregled [Internet]. 2020 Jun. 8 [cited 2024 Apr. 15];1(1):287-90. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/265