1.
Čizmić E, Imamović-Čizmić K. Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije. pregled [Internet]. 2020 Jun. 8 [cited 2023 Mar. 24];1(1):63-82. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252