1.
Pejanović M. ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA. pregled [Internet]. 2023 Apr. 27 [cited 2024 Jul. 23];63(3):115-21. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1123