1.
Mehmedović E, Hadžić M. Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena pitanja odnosa između državnog i entitetskih zakonodavstava u socijalnom osiguranju policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine / open Questions of the relationship between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina. pregled [Internet]. 2021 Nov. 29 [cited 2022 Dec. 6];62(2):61-86. Available from: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1054