Popović, Slobodan. “Socijalno osećanje Omladine I Seksualnost”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues (May 12, 2010): 365–367. Accessed March 2, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/974.