Pejanović, Mirko. “Genocid Nad Bošnjacima Srebrenice 1995. Godine / Genocide Against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka Za Njen Poseban društveno-Razvojni Status / A Precondition for Its Special Socio-Developmental Status”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 62, no. 1 (July 6, 2021): 215–232. Accessed April 20, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/914.