Alibegović, Abdel. “Demistifikacija Strategija Antibosanskog Djelovanja U Knjizi "Diskurs O bosanstvu" Autora Senadina Lavića”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 61, no. 3 (January 11, 2021): 167–172. Accessed July 31, 2021. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/898.