Sarač-Rujanac, Dženita. “Historijska Nauka I Izazovi XXI stoljeća: O Osnovnim Karakteristikama Historiografije Bosne I Hercegovine I nužnosti Novih istraživačkih Modela I polemičkog Diskursa”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 61, no. 3 (January 11, 2021): 155–166. Accessed July 23, 2021. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/897.