Arnaut-Haseljić, Meldijana. “Udruženi zločinački Poduhvat / Joint Criminal Enterprise: Procesuiranje U Predmetu ICTY IT-04-74 / Case ICTy IT-04-74”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 61, no. 3 (January 11, 2021): 119–137. Accessed October 27, 2021. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/894.