Pojskić, Naris, Lejla Pojskić, Kasim Bajrović, and Rifat Hadžiselimović. “Položaj I Uloga Javnih Univerziteta U Kontekstu Savremenog naučnog I tehnološkog Razvoja”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 1, no. 1 (May 12, 2015): 115–121. Accessed June 23, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/841.