Hodžić, Refik. “Nova istraživanja U bosanskohercegovačkoj umjetničkoj umjetničkoj Muzici / New Research in BH Original Music”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (January 15, 2017): 223–226. Accessed February 7, 2023. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/812.