Lazić, Tatjana. “Teorijsko Pocizioniranje političke Kulture U Savremenoj politološkoj Misli”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 2, no. 2 (July 24, 2020): 125–148. Accessed March 4, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/707.