Purišević, Fuad. “Prava Boraca U Federaciji Bosne I Hercegovine Sa Osnovama I Razlozima Integriranja Prava U državi Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (January 17, 2011): 175–206. Accessed April 21, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645.