Bošnjović, Jasna. “Komuniciranje Univerziteta U Sarajevu I Njegovih Interesnih Grupa”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 1, no. 1 (May 8, 2012): 189–209. Accessed July 18, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/635.