Konaković, Suvad. “Azil U međunarodnim Dokumentima I Evropskoj Uniji Sa Osvrtom Na Normativna rješenja U Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 1, no. 1 (May 8, 2012): 95–107. Accessed February 6, 2023. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/630.