Halapić, Edin. “Naučni Skup: "Mustafa Imamović - 45 Godina naučnog I publicističkog rada" -: Gradačac, 23-25. Oktobra 2009. Godine”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (January 10, 2010): 281–283. Accessed April 14, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/599.