Džindo, Jasmin. “Perspektive Italijanskog Jezika U Svijetu”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (January 10, 2010): 209–214. Accessed June 25, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/591.