Beširović, Berina. “Sporazum Cvetkovića-Mačeka I Njegove Reperkusije Na Dogovor između Miloševića I Tuđmana U Karađorđevu”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (January 9, 2019): 73–85. Accessed June 7, 2023. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/364.