Čizmić, Elvir, and Kanita Imamović-Čizmić. “Principi Funkcioniranja Univerziteta treće Generacije – Lekcije Za Univerzitete U Procesu Tranzicije”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 1, no. 1 (June 8, 2020): 63–82. Accessed March 22, 2023. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252.