Halilović, Hariz. “Bosanskohercegovačka Dijaspora U Vrtlogu Globalnih Migracija: Izazovi I šanse Za Bosnu I Hercegovinu”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 3, no. 3 (February 25, 2020): 193–218. Accessed June 23, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/137.