Omerović, Enis. “ZLOČIN GENOCIDA U PRAVU O ODGOVORNOSTI / THE CRIME OF GENOCIDE IN LAW OF RESPONSIBILITY: POJEDINI ASPEKTI NJEGOVA DOKAZIVANJA / CERTAIN ASPECTS OF PROVING IT”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 64, no. 2 (December 1, 2023): 1–35. Accessed July 18, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1165.