Delibašić, Asim. “Kulturalni Rasizam, Primordijalni Lojaliteti I etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 63, no. 1 (June 6, 2022): 27–47. Accessed December 2, 2022. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1092.