Čerkez, Mirza. “Mogućnosti I budućnost Bh. Društva / Options and Future of B-H Society”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 1, no. 1 (May 1, 2014): 59–61. Accessed March 4, 2024. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1076.