Fejzić Čengić, Fahira. “O Ljudskim Civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet I život Kao najveći Dar / The World and Life As the Greatest Gift”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 62, no. 2 (November 29, 2021): 145–148. Accessed October 5, 2022. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1058.