Šarac, N. “Socijaldemokratska Stranka Bosne I Hercegovine I Agrarno Pitanje”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, May 2010, pp. 486-94, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/992.