Popović, S. “Socijalno osećanje Omladine I Seksualnost”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, May 2010, pp. 365-7, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/974.