Kadlec, K. “Historijski Razvitak Agrarnog Prava U Bosni I Hercegovini Prije Austro-Ugarske Okupacije”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, May 2010, pp. 68-77, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/930.