Pejanović, M. “Genocid Nad Bošnjacima Srebrenice 1995. Godine / Genocide Against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka Za Njen Poseban društveno-Razvojni Status / A Precondition for Its Special Socio-Developmental Status”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 1, July 2021, pp. 215-32, doi:10.48052/19865244.2021.1.215.