Sefo, M. “Javno Mnijenje I Medijsko Oblikovanje Javnog Mnijenja / Public Opinion and How Media Form It”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 1, July 2021, pp. 175-84, doi:10.48052/19865244.2021.1.175.