Alibegović, A. “Dimenzije Identiteta Kao istraživačkog Problema U Savremenom sociološkom Diskursu”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 3, Jan. 2021, pp. 179-87, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/900.