Arnaut-Haseljić, M. “Udruženi zločinački Poduhvat / Joint Criminal Enterprise: Procesuiranje U Predmetu ICTY IT-04-74 / Case ICTy IT-04-74”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 3, Jan. 2021, pp. 119-37, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/894.