Čizmić, E., S. Čengić, and E. . Kurtić. “Impact of the Fourth Industrial Revolution in Business Management and Work-Places Shaping / Uticaj četvrte Industrijske Revolucije Na Poslovno Upravljanje I Oblikovanje Radnih Mjesta”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 3, Jan. 2021, pp. 1-27, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/887.