Pejanović, M. “Odnos državne Strukture Prema Razvoju Bolonjskog Modela Studija”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 1, no. 1, May 2015, pp. 45-49, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/836.