Čizmić, M., and H. Neretljak. “Izgradnja Pravne države U Bosni I Hercegovini / Developing the Rule of Law in Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 2, no. 2, Sept. 2016, pp. 119-42, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/778.