Delić, A. “Suočavanje S prošlošću U Online Medijima U Bosni I Hercegovini / Dealing With the Past in Online Media in Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 2, no. 2, Sept. 2016, pp. 91-102, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/776.