Išerić, H. “Ustavno Sudstvo U Bosni I Hercegovini / Constitutional Judicary in Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 1, May 2020, pp. 147-51, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/753.